หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 14 Feb 2023 , Views 13
    ส่วนงานบริหารองค์ความรู้ จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 การนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ภายใต้​โครงการบทความวิชาการ (K32) เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โครงการบทความวิชาการ (K32)” หัวข้อ "การกัดกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำในบรรยากาศผสมคลอไรด์ โดย ดร.ทศพลพร พรพิบูลสมภพ ตำแหน่ง นักวิจัยอาวุโส 4  ​รูปแบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 10.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM ​

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap