หน้าแรก >> องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
Created by : ส่วนบริหารองค์ความรู้ , Publish 14 Feb 2023 , Views 15 - แก้ไขล่าสุด 14 Feb 2023 15:34:37 , โดย ส่วนบริหารองค์ความรู้
     ส่วนบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management Division - TKM) ร่วมกับ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ (International  collaboration Division - SIC) จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)" วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap