หน้าแรก >> บัณฑิตศึกษา ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมส่วนบัณฑิตศึกษา
14 ก.ย.66 สอป. และ สจล. เข้าพบ สทป. เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
Created by : Sureenpan , Publish 15 Sep 2023 , Views 10
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) นำโดย พล.อ.อ.มานัติ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ พร้อมคณะ เข้าพบ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และทีมผู้บริหาร เพื่อหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สทป. สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap