หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. บรรยายหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 28 มีนาคม 2567)
Created by : Prangwipa , Publish 28 Mar 2024 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 15:22:40 , โดย Prangwipa

       วันที่ 28 มีนาคม 2567 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดย ร้อยเอก สิทธา ปรีชาจารย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรวิชาการวิทยาการทหาร ในหัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       โดยการบรรยายในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง ความมั่นคงแห่งชาติ รวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และโอกาสในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติให้กับประเทศไทยต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap