หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป. (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี รุ่นที่ 3 ณ มณฑลทหารบกที่ 11 (วันที่ 27 มีนาคม 2567)
Created by : Prangwipa , Publish 27 Mar 2024 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 28 Apr 2024 15:19:03 , โดย Prangwipa

      วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี รุ่นที่ 3 ณ มณฑลทหารบกที่ 11   โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลโท ชิษณุพงศ์  รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

      พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับกำลังพลที่สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวซึ่งการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับในหลักสูตรนี้ เพื่อให้กำลังพลของ กองทัพภาคที่ 1 เข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงพื้นฐานความปลอดภัยด้านนิรภัยการบิน ภาคพื้นและภาคอากาศฝึกฝนการทำงานเป็นทีมร่วมกัน นับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายของกองทัพบก


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap