หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "1 หยดโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 25 มีนาคม 2567)
Created by : Prangwipa , Publish 25 Mar 2024 , Views 5 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 15:24:44 , โดย Prangwipa

        สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
"1 หยดโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          สำหรับการบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้น 2 วัน ได้แก่วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 โดยมี นาวาอากาศโท นฤพณ พิทยประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา พร้อมเจ้าหน้าที่ สทป.
จ.นครสวรรค์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว ได้โลหิต จำนวน 8,550 ซีซี ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ โดยมีศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จ.นครสวรรค์ เป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต และ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัย ชั้น 1 โดยมีสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต ได้โลหิต จำนวน 23,850 ซีซี

         จากความร่วมใจของชาว สทป. ทำให้ได้โลหิตจำนวน รวมทั้งสิน 32,400 ซีซี ซึ่งทางสภากาชาดไทยและสถาบันพยาธิวิทยาฯ จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้หมุนเวียนในคลังโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป สทป. ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทป. และบุคคลภายนอก อาทิ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัทไคตัค นาริตะ จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap