หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "1 หยดโลหิต ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" น้อมดวงใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา
Created by : วิมลสิริ , Publish 11 Sep 2023 , Views 29

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทป. พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา โดยมี สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยที่เข้ามารับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จากความร่วมใจของทุกคน ทำให้ได้โลหิต จำนวนรวม 29,250 ซีซี ซึ่งทางสภากาชาดไทยและสถาบันพยาธิวิทยาฯ จะนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปใช้หมุนเวียนในคลังโลหิตช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ต่อไป ณ ห้องนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจัย ชั้น 1 สทป.

สทป. ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทป., บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไอดีพาสโกลบอล จำกัด, บริษัท ไคตัค นาริตะ จำกัด, บริษัท เน็ตซอฟต์ อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ดีโบลด์ นิกซ์ดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท วีโทรโพลิส จำกัด ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ในครั้งนี้ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap