หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลงานการประชุมวิชาการ (วันที่ 15 กันยายน 2566)
Created by : Prangwipa , Publish 15 Sep 2023 , Views 23 - แก้ไขล่าสุด 29 Apr 2024 14:15:48 , โดย Prangwipa

สทป. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล บทความระดับดีมาก สาขา AME (Automotive, Aerospace and Marine Engineering) ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 37 (ME-NETT 2023) จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

         นายไพศาล อภิณหพัฒน์ RPS3 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความเรื่อง การออกแบบระบบขับเคลื่อนเชื้องเพลิงแข็งดินขับน้ำตาลทรายที่ให้จรวดยิงได้สูงกว่า 1 กิโลเมตรว่าที่ร้อยตรี ชัชพล แซ่โง้ว RPS1 ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความเรื่อง การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตทนทานต่อการเสียดกร่อน สำหรับฉนวนท่อไอพ่นจรวด

โดยการนำเสนอบทความทั้ง 2 บทความนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระดับประเทศอีกด้วย


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap