หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
พิธีลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อประกอบกิจการการให้บริการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (วันที่ 1 พฤษภาคม 2566)
Created by : วิมลสิริ , Publish 01 May 2023 , Views 21 - แก้ไขล่าสุด 28 Apr 2024 19:36:32 , โดย Prangwipa
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ สทป. เป็นประธานในพิธี ลงนามในสัญญาร่วมทุนกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อประกอบกิจการการให้บริการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยาน ไร้คนขับ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และ นางสุภดี อนันตรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.ซึ่งการลงนามในวันนี้จะนำไปสู่การจัดตั้งกิจการค้าร่วมการให้บริการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับโดยมีลักษณะการแบ่งแยกหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ตามสัดส่วน โดยชัดเจน เพื่อดำเนินการฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ ตามหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ และการดำเนินการด้านการตลาด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการค้าร่วม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ DTI – UTC ให้มั่นคง ยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่าย และประเทศชาติต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap