หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกทางทหาร 4x4 ชนิดช่วงล่างอิสระ (Swing Semi – Axles)
Created by : Prangwipa , Publish 10 Jan 2023 , Views 20

พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. และ พล.ท.สุธา อดุลย์ฐานานุศักดิ์ จก.สพ.ทบ. ร่วมลงนามบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกทางทหาร 4x4 ชนิดช่วงล่างอิสระ (Swing Semi – Axles) ระหว่าง สทป. กับ กองทัพบพ ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.
การลงนามในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ร่วมกันในด้านการวิจัย ออกแบบและพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งชิ้นส่วนซ่อมของรถบรรทุกทางทหาร 4X4 ช่วงล่างอิสระ (Swing Semi - Axles) ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดการวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถบรรทุกทางทหารแบบอื่น ๆ เพื่อใช้งานในกองทัพ นับว่าเป็นการร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้เข้าสู่กระบวนการผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกทางทหาร ให้แก่กองทัพภายในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไปในอนาคต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap