หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับขั้นก้าวหน้า ประเภทการใช้งานเพื่อการเกษตร (Remote Pilot Specific Agriculture : RPSA) รุ่นที่ 1
Created by : วิมลสิริ , Publish 05 Nov 2022 , Views 18
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป. (DTI-UTC) ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับ ขั้นก้าวหน้า ประเภทการใช้งานเพื่อการเกษตร (Remote Pilot Specific Agriculture : RPSA) รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน โดย ผอ.สทป. ได้มอบหมายให้ น.ท.พิทักษ์ ประกรแก้ว ผู้อำนวยการ ฝ่ายการฝึกอบรม และรักษาการผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สทป. เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรร่วมกับผู้แทนของ บริษัทอีซี่ (2018) จำกัด ในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร และครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม SEMINAR ROOM ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ วังจันทร์วัลเลย์  จ.ระยอง โดยมี นายสุนันท์ นิ่มฟัก ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมในพิธีด้วย


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap