หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ได้รับเกียรติจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำคณะผู้บริหารและข้าราชการพลเรือนกระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 30 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมศึกษาดูงานของ สทป. ณ ชั้น 10 ห้องสยามปฐพีพิทักษ์ 
   โดยพลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะ จากนั้น พ.อ.ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผอ.ส่วนนโยบายและกลยุทธ์ได้บรรยาย แนะนำถึงโครงสร้าง สทป. การดำเนินงาน, เทคโนโลยีของ สทป., นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap