หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. ส่งมอบระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริงชุดใหญ่ ตามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริง (Shooting Sim) ระหว่าง สทป. และ โรงเรียนเตรียมทหาร
   โดยได้รับเกียรติจาก พล.ท.ชนินทร์  โตเลี้ยง เสนาธิการสถาบันป้องกันประเทศ ผู้แทน ผบ.ทสส. เป็นประธานในการรับมอบระบบสนามฝึกฯ และ พล.ต.กนกพงษ์  จัททร์นวล ผบ.รร.ตท.สปท. ร่วมแสดงความยินดี  โดยมี พล.ท.วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผู้แทนผอ.สทป. เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมนำคณะชมการสาธิตระบบสนามฝึกยิงปืนยุทธวิธีเสมือนจริงชุดใหญ่ ณ อาคารกองวิชาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap