หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. มอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบของลูกปืนฝึกขนาด 30 x 165 มม. ที่ได้ผ่านผลการทดสอบประเมินคุณลักษณะของลูกปืนฝึก  
   พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. พร้อมด้วยคณะทำงาน โครงการวิจัยและพัฒนา กระสุนขนาด 30 มม. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผลการทดสอบของลูกปืนฝึกขนาด 30 x 165 มม. ที่ได้ผ่านผลการทดสอบประเมินคุณลักษณะของลูกปืนฝึก  
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นผู้รับมอบ โดยเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานลูกปืนฝึก ระหว่าง ทร. และ สทป. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อวัน 17 ก.ย. 61

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap