หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. บูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภาระกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เนื่องโอกาสตรวจติดตามการจัดการพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่และพิธีเปิดสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้  ผู้แทน สทป. ดร.มนตรี เจริญศรี ผอ.ส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค และนักวิจัย สทป. ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการฯ ความร่วมมือในการบูรณาการนวัตกรรม จากเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อภาระกิจด้านความมั่นคง ทางทรัพยากรธรรมชาติ และนำผลงานเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สนับสนุนการสำรวจพื้นที่ในการทำแผนที่จำลอง 3 มิติ เพื่อวางแผน และประมวลผลงานสำรวจ UAV Photogrammetry รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมออกแบบแนวบินและควบคุมการบินประยุกต์ใช้กับงานในการทำแผนที่ เพื่อตรวจสภาพป่าแบบ Real-Time ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว และป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ทั้งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap