หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560 
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560 โดย พลเอก ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นรากฐานให้แก่ประเทศ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือก จากการสมัคร เข้าร่วม จำนวน 57 คน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap