หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
   สทป. และ ม.แม่โจ้ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์
   พ.อ.ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ ผู้แทน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และรองศาตราจารย์ ศิรินทร์ญา ภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลากรของ 2 หน่วยงาน เพื่อจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก โดยพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.อ.ชนินทร์ จันทรโชติ ที่ปรึกษา สทป. และ พล.อ.อ.สุรศักดิ์ มีมณี ที่ปรึกษา สทป., อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของ ม.แม้โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.60

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap