หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
สทป. เซ็น MOU ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8 
       สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8 ร่วมกับ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด โดย พลเอกสมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมด้วย นางสาวอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์ กรรมการบริษัท ดาต้าเกท จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตยานเกราะล้อยาง แบบ 8X8 รุ่น BTR-3E1 และ BTR-4T เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap