หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADAS 2018


รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในงาน The Third Asian, Security & Crisis Management Exhibition & Conference หรือ ADAS 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม World Trade Center Metro Manila กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap