หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทวิเคราะห์ : การก่อการร้ายโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)


อากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) หรือที่คนทั่วไปเรียกกันติดปากว่า โดรน (Drone) นั้น ถูกค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีรูปลักษณ์ในปัจจุบันที่หลากหลายและถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในภารกิจทางทหารและพลเรือน อีกทั้งการที่มีผู้ผลิตในตลาดเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap