หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
Created by : , Publish 19 Jan 2016 , Views 15
อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
ปัจจุบัน DTI มีโครงการวิจัยจรวดหลัก ๆ สองโครงการคือ DTI-1/1G และ DTI-2 ซึ่งบางส่วนส่งมอบให้หน่วยผู้ใช้เพื่อใช้งานแล้ว บางส่วนกำลังเตรียมการเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยผู้ใช้ภายในปีงบประมาณนี้ และบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ในส่วนของ DTI-1G นั้น ทาง DTI กำลังเตรียมพร้อมเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยผู้ใช้ในกองทัพบกในระยะเวลาอันใกล้นี้ และกำลังพัฒนาจรวด DTI-2 ที่มีระยะยิง 40 กิโลเมตรเพื่อส่งมอบให้กับกองทัพบกภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ ซึ่งจะทำให้กองทัพบกมีขีดความสามารถในการใช้งานจรวดได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกล
นอกจากนั้น DTI ยังประยุกต์เทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนามาใช้ในโครงการพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ ที่เราร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวิจัยเพื่อนำมาใช้งานในการทำฝนหลวงในพื้นที่ที่เครื่องบินทำฝนหลวงเข้าไม่ถึง ถือได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาด้วยฝีมือคนไทยมาใช้งานจริงในภาคพลเรือน
และ DTI กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัยจรวดต่อสู้รถถัง ซึ่งเป็นโครงการวิจัยพื้นฐานที่ทำการวิจัยเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่น เทคโนโลยีดินขับไร้ควัน เป็นต้น เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้ว ก็จะก้าวไปสู่การเปิดเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาโดยไป โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการวิจัยได้อีกด้วย


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap