หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI มีการสัมมนาระหว่างนักวิจัยและหน่วยผู้ใช้งานเครื่องฝึกจำลองยุทธ์หรือ Simulator 

ทั้งที่นำไปใช้งานแล้วและอาจจะพิจารณานำไปใช้ในอนาคต ซึ่ง DTI ส่งมอบเครื่องฝึกจำลองยุทธให้กับหลายหน่วยงานของทั้งสามเหล่าทัพ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเครื่องฝึกบุคคลทำการรบภาพที่เห็นคือตัวอย่างของระบบ UAV Simulator ซึ่งยังอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนา ระบบนี้จะทำให้ทั้งบินภายใน ผู้ควบคุมภารกิจ รวมถึงผู้ตรวจการณ์หน้าสามารถฝึกไปพร้อมกันได้ผ่านมุมมองสถานการณ์ของแต่ละคน

เราออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบที่จะทำให้เครื่องฝึกทุกแบบของเราสามารถเชื่อมต่อกันได้เพื่อทำการฝึกร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย เนื่องจากเราเป็นผู้พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ทำโมเดลลิ่ง และสำรวจภูมิประเทศจริงเพื่อจำลองออกมาเป็นภูมิประเทศสามมิติด้วยตัวเอง ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดหาเครื่องช่วยฝึกจากต่างประเทศที่มักจะเชื่อมต่อกันไม่ได้หรือถ้าเชื่อมต่อกันได้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
ส่วนของ Engine นั้นเราใช้ Engine เดียวกับที่กองทัพสหรัฐใช้งานเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะมีความสมจริงสูงและขับเคลื่อนการพัฒนาโดยกองทัพสหรัฐทำให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

DTI ยังร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีศักยภาพในการใช้สิ่งที่แต่ละแห่งมีความถนัดเพื่อบูรณาการณ์ทรัพยากรของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องช่วยฝึกดังกล่าว


Simulator ของ DTI เราใช้ Engine เดียวกับเกมส์ ARMA เพราะ VBS2 นั้น บริษัทเอกชนร่วมกันพัฒนากับนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งจะค่อนข้างมีความสมจริง และต่อมาก็มีผู้ใช้เพิ่มเติมเช่นกองทัพบกของสหรัฐ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์แคนนาดา ฝรั่งเศส เป็นต้น
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมส์ซึ่งมีการลงทุนมหาศาลจะเป็นผู้นำในการพัฒนา Engine ด้านการจำลองยุทธ์ เนื่องจากมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมส์มีมูลค่าสูงมาก ทำให้อุตสาหกรรมเกมส์มีทรัพยากรในการพัฒนาที่สูงกว่ากองทัพเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนา Engine นั้นต้องใช้งบประมาณในหลักพันล้านบาทพร้อมกับทีมโปรแกรมเมอร์อีกเป็นจำนวนมาก


กองทัพส่วนใหญ่จึงมีหน้าที่หยิบ Engine ในท้องตลาดมากำหนดความต้องการในการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการจำลองยุทธ์ทางทหาร เนื่องจาก Engine ต่าง ๆ เหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูงพอ ส่วนหน้าที่ของ DTI คือใช้ API ของ Engine นั้นมาพัฒนาในสิ่งที่เหมาะสมกับกองทัพไทย ถ้าในอนาคต Engine มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งเรามีแผนที่จะพิจารณาใช้ VBS3 ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจาก UAV Simulator นี้ยังอยู่ในขั้นแรกของการพัฒนา เราจึงยังใช้องค์ประกอบเดิม ๆ ของ Engine อยู่ เช่นภูมิประเทศหรือตัวเครื่องแบบของทหารราบ แต่ถ้าใครสังเกตดี ๆ จะพบว่าตัว UAV นั้นเป็น Fixed-Wing UAV ของ DTI แล้ว หลังจากนี้เราจะทะยอยใส่องค์ประกอบที่เป็นไทยเข้าไปเรื่อย ๆ พร้อม ๆ กับการพัฒนา AI ของระบบให้ฉลาดมากขึ้น รวมถึงระบบภารกิจและระบบประเมินการฝึกที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap