หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
ทดสอบระบบ Telemetry เพื่อติดตั้งที่หัวรบของ DTI-2 และเอามาทดลองเบื้องต้นในออฟฟิต

Telemetry คือเทคโนโลยีการตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติครับ จริง ๆ มันไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องซับซ้อนอะไรเลยเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันในหลายสาขา
เนื่องจากเราต้องการได้ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวจรวดระหว่างจรวดเดินทางในอากาศ เพื่อนำมาคำนวณค่าขีปนวิธี (Ballistics) เพื่อให้เราทราบถึงลักษณะเฉพาะของ DTI-2 และสามารถนำค่าที่ได้มาปรับปรุงและออกแบบตัวจรวดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap