หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง "โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้นักบินขึ้น-ลงทางดิ่งแบบนารายณ์(Narai UAV) ระยะที่2"

นารายณ์ ยูเอวี (Naria UAV) เป็นอากาศยานไร้นักบินขึ้น-ลงทางดิ่ง(VTOL UAV) มีความสามารถใช้ในการบินระยะใกล้ ด้านการสอดแนม การตรวจสอบ พิสูจน์ทราบ ใช้เป้า โดยเป็นประโยชน์กับหน่วยลาดตะเวนพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งแปลกปลอม มีพิรุธหรือในเขตพื้นที่อันตราย ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ก็สามารถส่งนายณ์ ยูเอวี(Naria UAV) เข้าไปตรวจสอบก่อนได้ เพื่อลดการสูญเสียของหน่วยผู้ใช้ โดยที่ผ่านมามีการวิจัยและพัฒนาโดย กองทัพเรือ ร่วมกับ บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด ซึ่งในระยะแรกนั้น โดยนายณ์ ยูเอวี (Naria UAV) ได้เข้าไปประจำหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ต่อมาจึงได้ลงนามร่วมวิจัยและพัฒนาในระยะที่ 2 กับ DTI ซึ่งมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของอากาศยาน นารายณ์ ยูเอวี ให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap