หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
บรรยากาศ DTI Campus ตามหานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมงานกับเรา และแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ เมื่อวานนี้ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระคุณทหารลาดกะบัง

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap