หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI เปิด รป. โชว์ศักยภาพผู้นำจรวดแห่งอาเซียน

พลอากาศตรี เกษม เหล่าจินดาพันธ์ ที่ปรึกษา DTI นำคณะทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม โดย พลเอกภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้า และขีดความสามารถการวิจัยจรวด DTI


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap