หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
NARAI UAV01
วีดีโอการถ่ายทอดสัญญาณการปฏิบัติการตรวจค้นเรือประ­มง โดยใช้ นารายณ์ UAV ร่วมกับ หมวกทหารราบ ไปยังทัพเรือภาคที่ 3 ถ่ายทำเมื่อ 13 ม.ค. 2557


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap