หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
นำผู้แทนกองทัพร่วมสาธิต UAV

พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการ DTI และทีม เชิญผู้แทนเหล่าทัพร่วมสาธิต Mini UAV และ Narai UAV ร่วมกับกองกำลังผาเมือง โดยจำลองภารกิจปฏิบัติงานจริง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านอรุโณทัย ชายแดน ไทย-พม่า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกองทัพไทย


Project Director และนักวิจัย อธิบายคุณลักษณะการใช้งานและข้อมูลด้านเทคนิค ของ Mini UAV ต่อผู้แทนเหล่าทัพ

วิศวกรระบบ Narai UAV บรรยาย การใช้งานเพื่อภารกิจแบคแพคของหน่วยลาดตะเวน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap