หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58027I - Analysis of Energy and Mobility Model on Opportunistic Routing Algorithms
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 16
view Abstract and Download
Abstract : An Opportunistic Network is an extreme network where the communication mainly depends on the mobility of the participating nodes to address the intermittent connectivity. This opportunistic routing utilizes a store-carry-forward paradigm exploiting node mobility and local forwarding to transfer the messages. The mobile nodes are normally low-power portable wireless communication devices employing as wireless ad hoc network for multi-hop transmission. With the limited resource, the performance of the routing protocols can be degraded. Thus, it is vital to consider the energy consumption of the mobile node in this opportunistic environment, especially with different mobility patterns. This paper aims to study and analyze the energy usage on the node mobility. The results from the simulations show that MapBased mobility models consume more energy than random based mobility models while gaining higher delivery ratio. In the random based models, random direction consume more power than random waypoint and random walk respectively.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap