หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
59090I – A Survey of Data Mining Techniques for Analyzing Crime Patterns
Created by : , Publish 23 Feb 2016 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : In recent years the data mining is data analyzing techniques that used to analyze crime data previously stored from various sources to find patterns and trends in crimes. In additional, it can be applied to increase efficiency in solving the crimes faster and also can be applied to automatically notify the crimes. However, there are many data mining techniques. In order to increase efficiency of crime detection, it is necessary to select the data mining techniques suitably. This paper reviews the literatures on various data mining applications, especially applications that applied to solve the crimes. Survey also throws light on research gaps and challenges of crime data mining. In additional to that, this paper provides insight about the data mining for finding the patterns and trends in crime to be used appropriately and to be a help for beginners in the research of crime data mining.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap