หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
59037I – An Investigation of the Ignition of Surface-to-Surface Missiles
Created by : , Publish 23 Feb 2016 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : A type of Surface-to-surface missiles used by the Thai military mainly used solid propellant in a relatively simple propulsion system. Ignition of the propellant is initiated by hot gases passing through holes drilled at an angle along the surface of an embedded ignition case. This paper considers the effect of the angle of these holes on the flow and pressure of hot gases impacting on the solid propellant. Both cases of constant angle of the holes and varying angle are considered. The investigation has been carried out by the finite volume method using the program ANSYS FLUENT.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap