หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58036I – Internal Ballistics Simulation Based on Object Oriented Programming
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : The knowledge of internal ballistics simulation is quite obscure due to security reason related to rocket imple- mentation for national defense. Internal ballistics simulation involves complex calculation of thrust profile generated by burning solid propellant mass. The design of appropriate solid propellant mass for desired thrust profile requires visualization of propellant mass and overlook how it burns from the start to the end. Object-oriented programming has been used as a tool for simulation of complex mathematic algorithms in many fields. This paper introduced object-oriented programming framework and software architecture for solving complex calculation of thrust profile and visualization of burning solid propellant. JAVA programming language is chosen to implement a test program for proving objected-oriented programming based internal ballistics simulation. The result shows the reasonable trend of thrust profile according to the real behavior of thrust generated by solid propellant. This paper give intuitive idea of implementing simulation tool for designing of solid propellant mass in rocket application.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap