หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58039I – Verification of a Mild-Stall Design Airfoil with ANSYS FLUENT
Created by : , Publish 09 Feb 2016 , Views 20
view Abstract and Download
Abstract : This paper describes an investigation of aerodynamic performance and a Mild-Stall characteristic of the designed airfoil for Fixed-Wing Unmanned Aerial Vehicle (Fixed-Wing UAV). The numerical simulations of Lift force and Drag force of the designed airfoil from numerical results by using Computational Fluid Dynamics (CFD) are compared with an experiment. The computational domain was discretized using an unstructured mesh of 7,100,000 elements. The steady and incompressible flow with a Realizable K-epsilon turbulence model is used in all study cases. The simulations were held at a Reynolds number of 1,000,000. Results show the force coefficients and also the velocity contours and streamlines at different angle of attack, from 0 to 20 degrees. The results support that this designed airfoil can achieve the Mild-Stall characteristic. Lift force is decreased slightly in the mild-stall region after the angle of attack generated the maximum Lift force. This can extend the range of flight lift coefficient and help to provide a safe flight in gusty wind.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap