หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58016I-Ballistic Analysis of 14.5 AP Bullet on Armor Material
Created by : , Publish 16 Nov 2015 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : 14.5 AP Ballistic impact on armor steel was simulated to investigate the effect of material and obliquity on ballistic resistance performance. The research was conducted with explicit dynamic code and AUTODYN on ANSYS commercial software. The result revealed that single layer of 10 mm V250 steel could not defeat 14.5 mm AP bullet. The second layer of alumina ceramic on V250 steel can increase ballistic resistance of V250 steel and leads troop survivability.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap