หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58013I-Diesel Engine Mounting Configuration for Reduced Vibration In Vehicle Using the Analytical Approach
Created by : , Publish 16 Nov 2015 , Views 4
view Abstract and Download
Abstract : The diesel power train (engine and transmission) is the most significant mass contributor in vehicle. High idling vibrations from the engine get transmitted to the structure and the body panels through the engine mounts. Isolation of these vibrations by proper design of rubber mounts is the most effective engineering approach to improve ride quality of vehicle. In the present study, a mathematical model of the power train and mount system is developed with the engine and transmission being assumed to behave as a rigid body (6 degrees-of-freedom) and the compliance comes from the mounts. As a first step, the modes and natural frequencies are obtained. Following this the response to unbalanced inertial forces for an excitation frequency range of 8-40 Hz (500-2300 rpm) has been obtained. Also, motoring experiments are conducted on a baseline configuration to obtain the vibration response at mounts and mode shapes through ODS (Operational Deflection Shape) for validating the math model. A detailed parametric study is conducted and a new combination of mount system design variables were arrived as proposed solution which in comparison with baseline configuration showed that the vibration response reduces by 40% at idling and 60% in the engine operating range. Experiments conducted on the improved design show similar improvement. Thus, using this validated analytical math model, a closer-to-optimal design can be obtained with minimal dependency on iterative experimental methods which are costlier and time consuming.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap