หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58006I-Database Management to Suppport Automatic Placement of 3D Building Models to A Simulated Scene
Created by : , Publish 16 Nov 2015 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : To create a scene in a virtual world as close as possible to a real world counterpart requires a lot of manual steps and subsequently time. In order to reduce the steps and time above, geo databases with the spatial extension combining with a customized data management application shown here can be used. Combining this application with other applications such as image comparison applications, can help achieve the automation of the process of placing model such as military buildings into a scene. This application was developed as web application using geo spatial open source software and tools such as Openlayer and Geoserver. It operates on vector data stored in PostGIS database. Scene developers can use the application to search for different GIS-layers
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap