หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
58032J – [Extend] Suspect Vehicle Detection using Vehicle Reputation with Association Analysis Concept
Created by : , Publish 01 Jul 2015 , Views 7
view Abstract and Download
Abstract : The suspect vehicle detection system normally compares the list of criminal license plates and vehicle license plates gathering from various sensors in order to identify the criminal/suspect vehicles. However, the traditional process of comparing those license plates utilizing the matching of alphabet character is not effective. In traditional methods, the system unable to detect the criminal/suspect vehicles if the characters of the licence plate do not totally match with the blacklisted license plates. This paper proposes the use of reputation algorithm to detect the criminal/suspect vehicles that crossing the checkpoint which license plates match with the blacklist in the checkpoint database. In addition, we also use association analysis concept to detect the vehicles crossing the checkpoint that might relate to the criminal activity records. Our method can detect the suspect vehicles with forged license plate by using color, brand and type of the vehicles instead of only the license plate number matching method. These two techniques use a blacklist of criminal vehicles and criminal activity recorded in a criminal report database of Defence Technology Institute (DTI), Thailand, to help facilitate the detection process. From our extensive experiments, the results show that the reputation algorithm and the association analysis concept can improve the detection capability of the suspect vehicle detection system.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap