หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53014I – An Application of Gyro and GPS
Created by : , Publish 20 Mar 2010 , Views 4
view Abstract and Download
4-53 Abstract : �This research shows an application of Gyro and GPS
for self calibration of rocket launcher experiment in case of 2 degrees of freedom by PLC control. PLC program receive the data from self and target positions. It changes this data to command and control the
rocket launcher prototype. This research has 2 case studies; the first case, finding the correction and uncertainty of the rocket launcher for azimuth and elevation angles and send the data to PLC program for calibration, secondly, connecting Gyro and GPS with the systems then check both azimuth and elevation angles and test PLC program
for reading the data and commanding the rocket launcher.

Author :�Tawiwat V., Noppasit C., �Auttapoom L.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap