หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53016D – Distance Estimation in Binoculars Using Characteristics of the Cameras and Kalman Filter
Created by : , Publish 19 May 2010 , Views 4
view Abstract and Download
Abstract :� � บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาและพัฒนาการนำสัญญาณภาพจากกล้อง Webcam 2 ตัวมาใช้ในการวัดระยะทาง สำหรับในการพัฒนาการมองเห็นในหุ่นยนต์ โดยใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ รูปทรงเลขาคณิต และเทคนิคของการประมวลผลสัญญาณภาพ ในลักษณะของ กล้องคู่ (Stereo Vision) ด้วยการประมวลผลของระบบโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของวัตถุที่สนใจในภาพสเตริโอสโคปิคและมุมของกรอบภาพ ซึ่งจะทำให้ระบบที่ได้ไม่จำเป็นต้องมีมุมมองของภาพในแบบ�Top view เท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบในที่สูง ผลของการทดลองการวัดระยะทาง พบว่าสามารถทำงานได้โดยมีความ
ผิดพลาดเฉลี่ยของการบอกระยะทางผิดพลาดน้อย


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap