หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53001D -เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วน Rocket Motor Case โดยวิธีการ Flow Forming
Created by : , Publish 19 May 2010 , Views 18
view Abstract and Download
Abstract :� � In the manufacturing processes of rocket parts, especially for the parts that require high strength and�precision as rocket motor case, the processes should be high performance and technology. Materials also�should have unique mechanical properties and corrosion and environments. The parts can be made by�casting, forging, welding, machining, etc. Each process has different advantages and disadvantages�depend on materials and applications. This literature will mention about flow forming process, the modern
process which is not familiar in Thailand. Flow forming is a chipless metal forming technique, high
precision and tolerances, safe time and cost. The deformed microstructures in flow forming are
comparable to the microstructure developed during a typical cold rolling process. The flow formed tubes�achieved excellent geometrical tolerance. This paper also provides the information about the suitability of�flow forming for rocket motor case application.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap