หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53003D – Rapid Prototyping Technology
Created by : , Publish 19 May 2010 , Views 4
view Abstract and Download
Abstract :� � The objective of this paper aims to present the rapid prototyping technology. It will show the method how�to make the rapid prototyping from the past to present and also introduce the categories of rapid prototyping�which are widely used nowadays. The processes of rapid prototyping in each category are explained in brief.�Furthermore, the importance and benefit of rapid prototyping in research and development are shown. Finally, the
papers will explain the future trend of rapid prototyping which will be potentially applied in field of rapid
manufacturing and mass customization.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap