หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53013I – Minimum Energy of a Prismatic Joint without: Actuator: Application on RRP Robot
Created by : , Publish 20 Aug 2010 , Views 7
view Abstract and Download
6-53 Abstract : �This research proposes the state of art on how to�control or find the trajectory paths of the RRP robot when the prismatic joint is malfunction. According to this situation, the minimum energy of the dynamic optimization is applied. The RRP robot or similar systems have been used in many areas such as fire fighter truck, laboratory equipment and military truck for example a�rocket launcher. In order to keep on task that assigned, the trajectory paths must be computed. Here, the open loop control is applied and the result of an example show the reasonable solution which can be applied to the controllable system.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap