หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
53018I – The 3 Degrees of Freedom Dynamic System: Unguided Multiple Launch Rocket System with Minimum Time Problem
Created by : , Publish 20 Oct 2010 , Views 4
view Abstract and Download
8-53 Abstract : �Rocket-launching device system is the most crucial
mechanism that can negatively affect the unguided rocket firing precision. Not only the strength of the structure, but also the stability and accuracy of all associated moving parts, must be taken into the consideration. During firing, thrust from the rocket can make launching platform vibrated, while reduces accuracy of the target�shooting. This paper presents a 3 degrees of freedom dynamic system simulation of the launching device system using MATLAB in case of finding minimum time during salvo firing. The relationship between thrust of the rocket and vibration characteristics of the rocketlaunching device system is an important portion in order to analyze�and design for more stable and precise launching mechanism. The result of understudied dynamic system simulation of the 3 degrees of freedom of rocket-launching device reveals that instead of finding minimum time, the maximum energy with free final time can be used to obtain the result. Moreover, the result could bring the system to stability much faster than ordinary forward integration if the system allows one to have a mechanism design for controlling the force that acting on the platform.

Author :�Tawiwat V., Phermsak S., Piangpen P.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap