หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
54019D – PID Controller Design for Time Response and Vibration problem solving of the Automatic Aiming System
Created by : , Publish 21 May 2011 , Views 967
view Abstract and Download
Abstract :� � บทความวิจัยนี้เสนอการวิเคราะห์และการออกแบบ เพื่อพัฒนาต่อยอดชุดจำลองแท่นยิงจรวดอัตโนมัติ�(Automatic Aiming System) ซึ่งเป็นการควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) โดยเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมแท่นยิงอัตโนมัติด้วยโปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) ที่มีใช้กันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมทัว่ ไป แต่ยังมีปญั หาเนื่องจากข้อกำจัดของชุดกำลังไฮดรอลิค (Power unit) และตัวควบคุมที่ยังไม่คล่องตัวพอ ทำให้ต้องใช้เวลามากในการตั้งมุมทิศ (Azimuth angle) และมุมยิง (Elevation angle) และแท่นยิงยังมีการสั่น และกระตุกในจังหวะออกตัวและหยุด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาการควบคุมที่เหมาะสม โดยได้เลือกใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) ด้วยการออกแบบตามวิธีการของรูธโลคัส (Root�Locus Technique) แล้วใช้โปรแกรม MATLAB SIMULINK ประมวลผลและวิเคราะห์ผลที่ได้จนได้การควบคุมที่เหมาะสม จึงปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมใหม่แล้วทำการทดสอบผลที่ได้ สรุปผลว่าระบบควบคุมตอบสนองต่อเวลา(Time response) ดีขึ้นและการสัน่ และกระตุกลดลง โดยจะมีระยะเวลาในการตั้งยิง (Setting time) น้อยกว่า 10�วินาที มีอัตราการพุ่ง (Overshoot) น้อยกว่า 5% และค่าความผิดในสภาวะคงตัว (Steady state error) น้อยกว่า�1% และข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถพัฒนาต่อยอดโดยการวิเคราะห์แบบ State-space control เพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมการควบคุมอัตโนมัติแบบหลายตัวแปรอินพุทและหลายตัวแปรเอาท์พุท(MIMO: Multi-Input Multi-Output) ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น


Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap