หน้าแรก >> บริการของเรา ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษสรรพาวุธเบื้องต้น สพ.ทร.


The First Asian Conference on Defence Technology (ACDT2015)


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษ พ.จ.อ.สพ.พ.ทร.


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.ป.ศป


การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รร.สพ.สพ.ทบ.

การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าบรรยายหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน.ป. รุ่นที่ 67 รร.ป.ศป. เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้กับ หลักสูตรพิเศษชั้นนายพัน รุ่น 47 รร.สพ.สพ.ทบ. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมี พ.อ. ดร. มนต์ชัย 
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.ป.ศป.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
พันเอก ดร มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วน ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.ทร.
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิคเข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ. หลักสูตรชั้นนายพัน
พันเอก ดร. มนต์ชัย ดวงปัญญา ผู้อำนวยการส่วนศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมจัดตารางบรรยายพิเศษให้กับ รร.สพ.สพ.ทบ หลักสูตรชั้นนายพัน เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การบรรยายหลักสูตรพิเศษชั้นนายร้อย รร.ป.ศป

Knowledge Sharing ครั้งที่ 5 โดย พล.ร ต. วรวุฒิ วงศ์สินธนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap