หน้าแรก
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 ก.ย. - 5 ต.ค. 62
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 ก.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 ก.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 8 - 14 ก.ย. 62
สทป. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีกหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
สทป. ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.) จัดกิจกรรม Minesweeper Robot Camp
สทป. ดำเนินการยิงทดสอบภาคพลวัตจรวดนำวิถี ขนาด 114 มม.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 1 - 7 ก.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 - 31 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5
สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Thailand Cansat&Rocket Competition 2019
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ส.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ส.ค. 62
สทป. ร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัย "งานภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562
DTech ฉบับที่ 32
DTech ฉบับที่ 33
DTAJ ฉบับที่ 2
สทป. ทดสอบภาคพลวัตจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม.
สทป. ทดสอบภาคพลวัตจรวดสมรรถนะสูงขนาด 122 มม.
สทป. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOA) ร่วมกับ อพวช. และ ม.มหิดล (นว.)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ส.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 62
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ก.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ก.ค. 62
สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดพิธีเปิดค่ายรอบคัดเลือก Thailand Cansat&Rocket Competition 2019
สทป. จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ(UAV) DTI - Defence Industry and Innovation 2019
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ก.ค. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 มิ.ย. - 6 ก.ค. 62
สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดให้แก่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 มิ.ย. 62
สทป. ร่วมจัดงานเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 มิ.ย. 62
การดำเนินการด้านการความเสี่ยงการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สทป. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
สทป. จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายบริหารองค์ความรู้ของเหล่าทัพ ภายใต้หัวข้อ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานไร้คนขับด้วย Artificial Intelligence หรือ AI
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
ข้อมูลการประเมินตนเองตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 2562 รอบ 6 เดือน
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 มิ.ย. 62
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 2 - 8 มิ.ย. 62
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของ สทป. ประจำปีงบประมาณ 2559
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap