หน้าแรก
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 12-18 ก.ย. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 5 - 11 ก.ย. 64
สทป. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย โครงการเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง
สทป. นำต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล พิจารณารับรองมาตรฐานงานวิจัย กมย.ทร.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 64
‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ทุกที่ ทุกเวลา
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 ส.ค. 64
สทป. ร่วมพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ AI & Robotics
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 ส.ค. 64
บริการตรวจเครื่องยิงลูกกระสุน
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2563
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 8 - 14 ส.ค. 64
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มม. แบบอัตตาจร และบันทึกข้อตกลงในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ยุทธวิธีสำหรับกองทัพบก
สทป. ร่วมกับ บก.ทท. โดย นทพ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้แผนที่สถานการณ์ร่วม
สทป. ร่วมกับ ม.บูรพา จุดประกายความฝันออนไลน์ ผ่านค่ายวิทย์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10
สทป. ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล ให้กองทัพเรือ เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 1 - 7 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
The regulations related to the operation of the Defence Industry
สทป. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ผลงานวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรม” ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 25 - 31 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 18 - 24 ก.ค. 64
นักวิจัย สทป. คว้ารางวัล "Best Paper Award" และ “Runners-up Best Paper” ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้ง ที่ 35 (ME-NETT 2021) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมระดับประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
สทป. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา
สทป. ส่งมอบต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลนเพื่อความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ก.ค. 64
สทป. ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จัดโครงการ“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ก.ค. 64
สทป. ร่วมกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (ฝล.) โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วิจัย พัฒนา และผลิตจรวดดัดแปรสภาพอากาศทางเลือกสำหรับใช้ในภารกิจยับยั้งการเกิดลูกเห็บ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 27 มิ.ย. - 3 ก.ค. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 20 - 26 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 6
ประกาศเชิญชวนเพื่อยื่นข้อเสนอร่วมทุนไม่จัดตั้งนิติบุคคลในกิจการค้าร่วม(Consortium)งานบริการซ่อมบำรุงยานภาคพื้นและยานใต้น้ำไร้คนขับ
สทป. และ สป.กห. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเรือผลักดันโคลน อันเป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และผลิตเชิงอุตสาหกรรมภายในประเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 13 - 19 มิ.ย. 64
สทป. ร่วมกับ กองทัพบก ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลาง สำหรับกองทัพบก
สทป. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ” ให้แก่นักศึกษา สจว.สปท.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 6 - 12 มิ.ย. 64
กห. โดย สทป. จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ให้บริการทางการแพทย์ (D–EMPIR CARE) เพื่อสนับสนุนภารกิจทีมแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบุษราคัม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 5
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 64
August Series 2021
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 23 - 29 พ.ค. 64
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 16 - 22 พ.ค. 64
สทป. นำผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชมการทดสอบปฏิบัติการใช้งานจริงของต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ CUAS
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 9 - 15 พ.ค. 64
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap