หน้าแรก
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 11 - 17 ก.ย. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 4 - 10 ก.ย. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 28 ส.ค. - 3 ก.ย. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 21 - 27 ส.ค. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 14 - 20 ส.ค. 65
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 7 - 13 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 2 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
งานสัมมนานานาชาติพิเศษ “ทิศทางและแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคต”
พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ ระหว่าง สทป. กับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สทป. กับ ST Engineering Land Systems Ltd.
พิธีลงนามในสัญญาการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ระหว่าง สทป. และ บริษัท เรย์แด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี (D-IRON) ให้กับ ทบ.
DTech ฉบับที่ 44
MOU ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สทป. และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)
MOU ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ระหว่าง สทป. และ NORINCO
สทป. ส่งมอบยานเกราะล้อยาง 4x4 (ป้องกันทุ่นระเบิดและซุ่มโจมตี) ให้ ศตก.
สทป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน Defense & Security 2022
สทป. ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 31 ก.ค. - 6 ส.ค. 65
สทป. นำคณะทำงานร่วม ทบ. โครงการวิจัยและพัฒนารถสะพานเครื่องหนุนมั่น เยี่ยมชมการประกอบรถสะพานเครื่องหนุนมั่น และประชุมคณะทำงานร่วม ทบ. และ สทป.
Defense Security 2022
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 - 30 ก.ค. 65
สทป. จัดกิจกรรม “สทป. ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 ก.ค. 65
พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. เข้าเยี่ยมคำนับ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง MDES 1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สทป. จัดพิธีอัญเชิญย้าย “พญาคชสีห์สยามปฐพีพิทักษ์” และ “พญาคชสีห์ราชเสนีย์พิทักษ์ เพื่อนำไปบูรณะ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ)
สทป. จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง ณ ห้องประชาสนเทศ 2 ชั้น 4 อาคารสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ. สทป. เข้าร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
มีดีต้องแชร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร IRPC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2 (ผลัดที่ 2) และหลักสูตร Gain Experience (Multi-Rotor)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ก.ค. 65
สทป. จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO/IEC 27001 : 2013 ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.
สทป. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าแชมป์โลกจากการแข่งขัน USA CanSat competition 2022 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สทป. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติงานอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน (RVC : Multi-Rotor)
นายธงชัย ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ควบคุมระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety)
พล.ต.พีรพงศ์ โพธิ์เหมือน รอง ผอ.สทป. ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร National Defence College of the Philippines ในโอกาสเข้าเยี่ยม สทป. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมราชเสนีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมหลักสูตร RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 15
สทป. ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมใช้กฎหมาย PDPA อย่างถูกต้องและปลอดภัย” ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. (จ.นนทบุรี)
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ก.ค. 65
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
บริษัท อุตสาหกรรมผลิตอาวุธ จำกัด จัดพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์การสร้างโรงงานผลิตอาวุธ ณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 65
สทป. ได้รับใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจ มอก. 17020 – 2556 (ISO/IEC 17020 : 2012
พลอากาศจัตวา Ehimen Aidemoata EJODAME ผู้ช่วยทูตทหารสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผอ.สทป. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 สทป.
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 19 - 25 มิ.ย. 65
สทป. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทูตทหารบกไทยและต่างประเทศ ประจำปี 2565 โรงเรียนข่าวทหารบก เข้ารับฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการของ สทป.
วารสาร DTI yes เล่มที่ 138
Download ตารางสรุปหัวข้อข่าว
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 12 - 18 มิ.ย. 65
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตใช้คุ๊กกี้เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านนโยบายคุ้กกี้ได้ ที่นี่.

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. sitemap