หน้าแรก
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 31 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61
วารสารเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ฉบับที่ 28 (DTech No.28) ในรูปแบบของ e-magazine
DTech ฉบับที่ 28
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 17 - 23 ธันวาคม 2560
บทวิเคราะห์ : ขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลีย
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 10 - 16 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 3 - 9 ธันวาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 60
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 19 - 25 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 12 - 18 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 5 - 11 พฤศจิกายน 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 29 ต.ค. - 4 พ.ย. 60
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 22 - 28 ตุลาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 15 - 21 ตุลาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 8 - 14 ตุลาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์ : 1 - 7 ตุลาคม 2560
สรุปข่าวเทคโนโลยีป้องกันประเทศรายสัปดาห์
บทวิเคราะห์ : ยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมอาวุธและการป้องกันประเทศของสิงคโปร์ : ที่มาและที่ไป
สทป. ต้อนรับ French Defence Attaché
สทป. ร่วมจัดนิทรรศการวันพระบิดาแห่งทหารปืนใหญ่
สทป. จัดจิตอาสาเข้าร่วม "ทำความดี เพื่อพ่อ"
สทป. เข้าร่วมการสาธิตอำนาจการยิง เหล่า ป. ประจำปี 60
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
สทป. ร่วมน้อมใจกันปลูกต้นดาวเรืองรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
สทป. มอบทุนการศึกษา สทป. เพื่อบุตรข้าราชการสังกัด สป. ประจำปี 2560
สทป. ร่วมผลักดันผลงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
DTech ฉบับที่ 27
DTech ฉบับที่ 26
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
DTI'S WEAPON SYSTEMS HANDBOOK: Infantry Weapons
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
แจ้งเลื่อนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้าง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6 และ 7
ประกาศสถาบันฯ
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และการต่อวาระผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560
สทป. จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกทบทวนรักษาวัฏภาค และยกมาตรฐานด้านการบินอากาศยานไร้คนขับ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง (ผู้พิการ) ประจำปี 2560
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7
สทป. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2560
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7
รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap