หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
ที่ปรึกษา DTI ร่วมงาน Army Cyber Contest 2015
Created by : , Publish 17 Sep 2015 , Views 106

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก ได้จัดการแข่งขัน  “Army Cyber Contest 2015” ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ที่นับวันมีความรุนแรงและเป็นอุปสรรคมากขึ้นเรื่อยๆ

การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันในลักษณะ Cyber Contest เพื่อสร้างประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพกำลังพลของกองทัพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับในสถานการณ์ใกล้เคียงสถานการณ์จริง ที่แต่ละทีมต้องแข่งขันกันเจาะระบบเซิฟเวอร์จำนวน 3 ชุดที่ทุกทีมมี โดยมีทัง้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux และใช้วิธีจะจับฉลากกันว่าทีมใดจะได้ระบบปฏิบัติการใด การแข่งขันใช้เวลาราว 5 ชั่วโมง ถ้าทีมใดสามารถยึดเซิฟเวอร์ให้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ และในขณะเดียวกันก็จะต้องป้องกันไม่ให้ทีมอื่นมายึดเซิฟเวอร์ไปอีกด้วย

ในการนี้ พลเอกบรรเจิด เทียนทองดี ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษาด้าน ICT Cyber security สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "แนวคิดการจัดตั้งกองบัญชาการไซเบอร์ (Cyber Command) ภายใต้ศูนย์บัญชาการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security)” อีกด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap