หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI ประสบความสำเร็จในการทดสอบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มม.
Created by : , Publish 11 Sep 2015 , Views 1246

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ร่วมมือกับกองทัพบก (ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ และคณะทำงานร่วมพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มม. (ทบ. - DTI)) และกองทัพเรือ (กรมยุทธการทหารเรือ ทัพเรือภาค 3 ฐานทัพเรือพังงา หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมอุทกศาสตร์ และคณะทำงานร่วมพัฒนาสนามทดสอบอาวุธ (ทร. - DTI)) ในการทดสอบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 มิลลิเมตรจากสนามยิงปืนใหญ่ ฐานทัพเรือพังงา ซึ่งการทดสอบประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

การทดสอบในครั้งนี้เป็นการทำการยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 ม.ม. ที่ DTI พัฒนาขึ้น จากรถฐานยิงจรวด 122 มม. ซึ่ง DTI พัฒนาขึ้นเองทั้งระบบเช่นกัน และทำการยิงจากรถฐานยิง DTI-1 ติดตั้งท่อรองใน โดยรวมแล้วทำการยิงทั้งหมด 6 นัด เข้าหาเป้าหมายที่เป็นทุ่นในทะเลอันดามัน ที่ระยะยิง 40 กิโลเมตรและ 20 กิโลเมตร โดยมีเรือรบและเรดาร์ของกองทัพเรือ อากาศยานของกองทัพอากาศ และระบบเรดาร์ของกองทัพบกเข้าร่วมในการทดสอบและรักษาความปลอดภัยสนามยิง รวมถึงบริษัท วิทยุการบิน จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการออกประกาศนักบิน (Notice To Airmen) ที่ทำให้การทดสอบประสบผลสำเร็จ

โดยสนามยิงของกองทัพเรือ ณ ฐานทัพเรือพังงานั้น เป็นสนามยิงที่กองทัพเรือใช้ในการฝึกยิงปืนใหญ่ประจำปีอยู่เป็นปรกติอยู่แล้ว ประกอบกับข้อจำกัดในการทำการทดสอบยิงบนบก ทำให้กองทัพเรือได้อนุมัติให้ DTI ทำการทดสอบยิงจากสนามยิงแห่งนี้ซึ่งเป็นการทำการยิงเข้าหาเป้าหมายในทะเล โดยก่อนทำการยิง DTI ได้ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) จากการยิงที่เกิดขึ้น พบว่าสภาพแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และประชาชนทั่วไป จะไม่ได้รับผลกระทบจากการทดสอบนี้แต่อย่างใด

การทดสอบนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการทดสอบจรวดหลายลำกล้องระยะไกลถึง 40 กิโลเมตรในประเทศไทย โดยในปัจจุบัน DTI กำลังจัดทำแผนการยิงทดสอบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ที่ระยะยิง 90 กิโลเมตรในประเทศไทยเช่นกัน

ทั้งนี้ DTI จะทำการผลิตและส่งมอบจรวดหลายลำกล้องขนาด 122 ม.ม. ที่มีระยะยิง 10 กิโลเมตร และ 40 กิโลเมตรฝีมือคนไทย ให้กับกองทัพบกภายในปีงบประมาณ 2559 ต่อไป


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap