หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7
Created by : , Publish 29 Sep 2015 , Views 51

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7
-------------------------------------------


                       ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 7 ขอประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ดังนี้
                       1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา มีดังนี้


                       2.  กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา มีดังนี้
2.1  วันที่ 5 ตุลาคม 2558  รายงานตัวเวลา 08.30 น.
       - ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน : DPP5

2.2  วันที่ 8 ตุลาคม 2558  รายงานตัวเวลา 08.00 น.
       - ผู้สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ : SSD
       - ผู้สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและประสานความร่วมมือ : SPC


                      3.  ให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยาตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 4 (ห้องประชุม DTI-401) ในการนี้ขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมสูท, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าทดสอบได้ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น เข้ารับการทดสอบ


                      4.  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1134,   email :  recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap