หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา DTI TALK
DTI TALK
DTI เริ่มทดสอบยานเกราะล้อยาง 8x8
Created by : , Publish 17 Sep 2015 , Views 411
DTI เริ่มทดสอบยานเกราะล้อยาง 8x8 
วันนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI ได้ทำการทดสอบยานเกราะล้อยาง 8x8 โดยถือเป็นการทดสอบครั้งแรกนับตั้งแต่มีการสร้างต้นแบบยานเกราะล้อยางขึ้นมา

ยานเกราะล้อยาง 8x8 ของ DTI นั้นออกแบบโดยนักวิจัยไทย ซึ่งใช้ยานเกราะที่มีประสิทธิภาพสูงจากทั่วโลกเป็นตัวเปรียบเทียบ และออกแบบเพื่อวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยางที่มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับยานเกราะล้อยางของต่างประเทศ แต่มีความเหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของประเทศไทย

การทดสอบในวันนี้เป็นการทดสอบการวิ่งระยะไกลระยะทาง 64 กิโลเมตร โดยใช้การวิ่งไป-กลับที่สภาพถนนทั่วไปที่ระยะทางยาว 8 กิโลเมตรจำนวน 4 รอบ เพื่อทดสอบสมรรถนะของรถในเบื้องต้น ทดสอบการเลี้ยว การเร่ง การทำงานของเครื่องยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถที่จะทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นครั้งแรกในวันนี้

เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้มีฝนตกลงมาในบางช่วงของการทดสอบ แต่ตัวรถก็ยังสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ โดยรถทำการวิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 40 - 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการตรวจสอบความพร้อมของรถเมื่อรถวิ่งไปได้ครึ่งหนึ่งของระยะทางที่กำหนด

การทดสอบในวันนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม DTI จะทำการทดสอบสมรรถนะของรถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 คันแรกที่ผลิตขึ้นด้วยฝีมือคนไทยคันนี้พร้อมสำหรับการประเมินค่าและการทดสอบของหน่วยผู้ใช้ต่อไป

DTI ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ที่อำนวยความสะดวกตลอดการทดสอบนี้

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap